古诗

酹江月(咏芍药)

酹江月(咏芍药)

作者:曾协朝代:宋代

酹江月(咏芍药)原文
一年好处,是满城红药,留连□□。 

十里扬州应费了,多少春工妆饰。

弱质欹风,芳心带露,酒困娇无力。

园林绿暗,粉光低占丛碧。

谁与千载声名,翻阶高咏,出文章仙伯。

阅尽繁华芳意歇,初识倾城风格。

双脸晞红,春衫挽并,天巧终难敌。

十千沽酒,算应花畔消得。

酹江月(咏芍药)拼音解读
yī nián hǎo chù ,shì mǎn chéng hóng yào ,liú lián □□。 

shí lǐ yáng zhōu yīng fèi le ,duō shǎo chūn gōng zhuāng shì 。

ruò zhì yī fēng ,fāng xīn dài lù ,jiǔ kùn jiāo wú lì 。

yuán lín lǜ àn ,fěn guāng dī zhàn cóng bì 。

shuí yǔ qiān zǎi shēng míng ,fān jiē gāo yǒng ,chū wén zhāng xiān bó 。

yuè jìn fán huá fāng yì xiē ,chū shí qīng chéng fēng gé 。

shuāng liǎn xī hóng ,chūn shān wǎn bìng ,tiān qiǎo zhōng nán dí 。

shí qiān gū jiǔ ,suàn yīng huā pàn xiāo dé 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍