名句

倚风含露似轻颦微笑盈盈脉脉。

倚风含露,似轻颦微笑,盈盈脉脉。

出自宋代毛幵的《念奴娇(追和张巨山《牡丹词》)》

原文赏析:
倚风含露,似轻颦微笑,盈盈脉脉。 

染素匀红,知费尽,多少东君心力。

国艳酣晴,天香融暖,画手争传得。

绿窗朱户,晓妆谁见凝寂。

独占三月芳菲,千花百卉,算难争春色。

欲寄朝云无限意,回首京尘犹隔。

舞破霓裳,一枝浑似,醉倚香亭北。

旧欢如梦,老怀那更追惜。

拼音解读
yǐ fēng hán lù ,sì qīng pín wēi xiào ,yíng yíng mò mò 。 

rǎn sù yún hóng ,zhī fèi jìn ,duō shǎo dōng jun1 xīn lì 。

guó yàn hān qíng ,tiān xiāng róng nuǎn ,huà shǒu zhēng chuán dé 。

lǜ chuāng zhū hù ,xiǎo zhuāng shuí jiàn níng jì 。

dú zhàn sān yuè fāng fēi ,qiān huā bǎi huì ,suàn nán zhēng chūn sè 。

yù jì cháo yún wú xiàn yì ,huí shǒu jīng chén yóu gé 。

wǔ pò ní shang ,yī zhī hún sì ,zuì yǐ xiāng tíng běi 。

jiù huān rú mèng ,lǎo huái nà gèng zhuī xī 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

…详情